Hưng Thịnh đề xuất mở rộng quy hoạch Lâm Đồng gần 6.000ha

Hưng Thịnh đề xuất mở rộng quy hoạch Lâm Đồng gần 6.000ha

Hưng Thịnh đề xuất mở rộng ranh giới lập quy hoạch phân khu tại Lâm Đồng lên gần 6.000ha. Sở Xây dựng cho biết ngày 5/8, Tập đoàn Hưng Thịnh đã có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất được mở rộng ranh lập quy hoạch phân khu với diện tích lên đến 5.985ha.

Tập đoàn Hưng Thịnh đề xuất mở rộng ranh lập quy hoạch phân khu tại TP. Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) với diện tích lên đến 5.985ha.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa có Công văn số 1696/SXD-QHKT gửi các cơ quan liên quan lấy ý kiến việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh đề nghị thống nhất ranh nghiên cứu, khảo sát và tài trợ lập quy hoạch tại TP. Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm.

Hưng Thịnh đề xuất mở rộng quy hoạch quy hoạch Lâm Đồng

Phần diện tích 2.168ha được tỉnh chấp thuận cho nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch phân khu tại khu vực xã Lộc Châu, xã Đại Lào, TP. Bảo Lộc và xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm vào ngày 2/6/2021. Tiếp đó là phần diện tích mở rộng thêm khoảng 3.385ha.

Trong đó, phần diện tích 432ha đã được UBND tỉnh chấp thuận cho Hưng Thịnh nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 tại khu vực núi Sapung vào hồi tháng 3/2020.

Vào tháng 6/2021, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết liên danh Tập đoàn Hưng Thịnh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Miền Trung (gọi tắt liên danh) đã có đề xuất tài trợ lập quy hoạch và đăng ký đầu tư dự án tại huyện Lâm Hà.

Sở Xây dựng cho biết UBND huyện Lâm Hà đã đồng ý cho tiếp cận thông tin quy hoạch Lâm Đồng gần 6.000ha

Sở Xây dựng cho biết UBND huyện Lâm Hà đã đồng ý cho tiếp cận thông tin, tài trợ khảo sát, lập quy hoạch chi tiết theo đề xuất của liên danh.

Phạm vi 15.000ha do liên danh đề xuất được xác định bao gồm thị trấn Nam Ban, các xã Mê Linh, Đông Thanh, Nam Hà, Gia Lâm, Phi Tô, huyện Lâm Hà và một phần thuộc xã Bình Thạnh, Hiệp Thạnh và Liên Hiệp, huyện Đức Trọng.

Qua khảo sát và nghiên cứu khu đất diện tích khoảng 15.000ha thuộc huyện Lâm Hà, Để có cơ sở tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, Sở này đề nghị các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; UBND TP. Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm có ý kiến đối với đề xuất của Tập đoàn Hưng Thịnh, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 26/8 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Với nhận định khu đất phù hợp với mục tiêu hình thành một “khu đô thị mới tầm cỡ hiện đại, đồng bộ và đa chức năng”, trong đó nổi bật là: đô thị kết hợp với khoa học giáo dục, đô thị hành chính, đô thị nông nghiệp kỹ thuật cao, đô thị sáng tạo, đô thị kết hợp sinh thái dịch vụ.

Sở Xây dựng cho biết với quy mô phạm vi đề xuất tài trợ lập quy hoạch là 15.000ha thì phải lập đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng và trách nhiệm tổ chức lập đồ án do UBND tỉnh tổ chức lập, thẩm định về phê duyệt.

Vì vậy, Sở Xây dựng đề xuất UBND tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương cho liên Hưng Thịnh Đèo Cả Nam Miền Trung được nghiên cứu, khảo sát và tài trợ lập quy hoạch chung xây dựng khu chức năng với quy mô 15.000ha như đề xuất.

Đề xuất đầu tư dự án đường cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc

Đầu năm 2021, bộ ba trên cũng đề xuất đầu tư dự án đường cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc, toàn tuyến dài 67km với quy mô đầu tư giai đoạn 1 có nền đường rộng 17m, 4 làn xe. Tổng mức đầu tư sơ bộ giai đoạn 1 đường cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc khoảng 19.470 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn ngân sách nhà nước khoảng 9.151 tỷ đồng, vốn do nhà đầu tư PPP huy động khoảng 10.319 tỷ đồng.

Nguồn https://vietnamfinance . vn/hung-thinh-de-xuat-mo-rong-ranh-gioi-lap-quy-hoach-phan-khu-tai-lam-dong-len-gan-6000ha-20180504224257513.htm